Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
KRÁSY JEZER & ZAHRAD ITALSKÉHO PIEMONTU

Lago d´Orta a Lago Maggiore - Lodí z Itálie do Švýcarska - Villa Taranto - Sasso del Ferro


od 4 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Pojeďte s námi odhalovat skrytá tajemství na pomezí Itálie a Švýcarska. Tentokrát vynecháme známá místa u Lago Maggiore, ale to neznamená, že vás nevezmeme do rozkvetlých subtropických zahrad, lanovkou na alpské vyhlídky, k působivým památkám nebo do uliček a na nábřeží půvabných městeček. Představíme vám neprávem opomíjené jezero Orta se svatou horou i pěkným ostrůvkem s historickou bazilikou, klášterem i několika domy. Ostrůvek je mnohými cestovateli označován za nejromantičtější místo celé Itálie. Podrobně budeme zkoumat severní polovinu druhého největšího italského jezera Lago Maggiore, když navštívíme jednu z největších evropských botanických zahrad, vyjedeme lanovku vysoko nad hladinu jezera a více než dvě hodiny se budeme plavit podél jeho západního břehu až do Švýcarska. Tam si navíc prohlédneme městečko Ascona.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91400

zájezd bude ZRUŠEN, vyčkejte prosím další informace 

28.05. - 31.05.

2020

4. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase dle dohody s CK). Cesta přes Německo, Rakousko a Švýcarsko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd k jihozápadnímu břehu jezera LAGO MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické barokní sochy svatého Karla Borromejského, jejíž podstavec i hlava slouží jako rozhledna. Poté přejezd k jezeru LAGO d´ORTA, které je označováno za klenot italského regionu Piemont. Měří sice jen 13 km na délku a 3 km na šířku, avšak na svých březích skrývá cenné historické poklady. Obklopují ho zalesněné sytě zelené kopce. Čeká nás celodenní program v oblasti městečka ORTA SAN GIULIO, které je historickou metropolí jezera. Po staletí bývalo střediskem autonomního státečku. Městečko je okouzlujícím místem s vydlážděnými uličkami, rozkvetlými zahradami, historickými kostely a radnicí vzhlížející k vodní hladině. Výlet lodí na OSTROV SAN GIULIO, kde si připomeneme osud místního patrona svatého Juliána, projdeme se Cestou ticha a budeme obdivovat cenné středověké fresky v místní bazilice. Odpoledne návrat na pevninu a výstup na Svatou horu SACRA MONTE, kde se nachází poutní kostel a 20 vymalovaných kaplí v úchvatné poloze s výhledy na jezero. Přejezd na hotel v oblasti Lago Maggiore. Ubytování, večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Přejezd k jezeru LAGO MAGGIORE do VERBANIE, největšího města na jeho břehu. Dopoledne prohlídka působivých subtropických zahrad u VILY TARANTO, kde se na ploše 16 hektarů pěstuje dvacet tisíc druhů rostlin, a jde tak o jednu z největších botanických zahrad v Evropě. Poté plavba přes jezero do městečka Laveno a možnost výjezdu lanovkou na vrcholek hory SASSO DEL FERRO (1 062 m n. m.), odkud se nabízí výhledy na velkou část jezera a za dobré viditelnosti až kmasívu Monte Rosa. V podvečer vyhlídková plavba severní polovinou jezera Lago Maggiore, které se postupně zužuje do podoby severského fjordu. Pětina plochy patří Švýcarsku, na jehož území v plujeme v blízkosti ostrůvků Brissago. Vylodění vměstečku ASCONA, které je známé svými pastelově zbarvenými domy. Večer odjezd z Ascony. Cesta přes Švýcarsko, Rakousko a Německo.

4. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz