Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Romantická cesta Německem

Zámky & zahrady - Ansbach, Würzburg, Rothenburg

 


od 4 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Během našeho dalšího víkendového zájezdu navštívíme jednu z nejmalebnějších částí Německa, která je charekterizovaná starobylými městy s hradbami , hrázděnými domy a křivolakými uličkami, nádhernými gotickými kostely a vznešenými renesančními a barokními paláci. Projedeme místa, ležící na Německé romantické cestě a v kouzelných Francích. Setkáme se s půvabnými zámky, malebnými zahradami i výstavnými hrady, absolvujeme plavbu lodí a určitě ochutnáme i výborné francké víno.

 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91559

13.09. - 15.09.

2019

4. 490 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování
v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06,30 hodin) – Beroun - Rokycany - Plzeň. (Možnost přistoupit po trase po dohodě s CK.)ANSBACH – historické město  s markraběcím zámkem a barokní dvorní zahradou, které bylo po několik století rezidencí Hohenzollernů. Po prohlídce zahrad přejezd do WERTHEIMU, městu ležícímu na soutoku řek Tauber a Mohan, kterému vévodí romantická zřícenina hradu, jedna z největších v Německu. Krásná poloha, krásně zachovalé historické jádro s hrázděnými domy a hrad z 13. století učinily z místa oblíbený turistický cíl. Po prohlídce města přejezd na ubytování v hotelu. Večeře a nocleh.

2. den: Po snídani přejezd do WÜRZBURGU, rezidenčního a univerzitního města na řece Mohanu a střediska franckého vinařství, které patří se svými pamětihodnostmi mezi nejkouzelnější města v celém Německu. Prohlídka biskupského barokního zámku Residenz a Dvorní zahrady (na seznamu UNESCO) a historického centra města s románským Dómem sv.Kiliána, bazilikou Neumünster a obdivuhodným kamenným mostem z 15. století. Plavba lodí po Mohanu do VEITSHÖCHHEIMU s barokním zámkem a rokokovými zahradami. Po prohlídce zahrad návrat do hotelu. Večeře, nocleh.

3. den: Snídaně. Přejezd do malebného městečka WEIKERSHEIM se zámkem hrabat z Hohenlohe. Jeho chloubou je rytířský sál, do něhož hrabata a jejich hosté vjížděli na koni. Opravdovým skvostem je původní barokní zámecká zahrada z roku 1709. Přejezd do ROTHENBURGU ob der Tauber – nejnavštěvovanějšího místa Německa, perle na Německé romantické cestě, města, které si nejlépe zachovalo středověký charakter a jehož minulost sahá do 12. století. Ve městě obklopeném hradbami se kromě několika gotických kostelů, krásných štítových domů a dalších pamětihodností nachází i známý celoročně otevřený obchod s vánočními ozdobami a dekoracemi. Návrat do ČR do půlnoci.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz