CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO výletní lodí

Výletní lodí z Děčína do Drážďan, vláčkem do Moritzburku, porcelánka v Míšni


od 4 390 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Výlet do romantického kraje, při kterém poplujeme jednou z nejkrásnějších poříčních krajin Evropy - údolím Labe, které je od roku 2004 uvedeno na seznamu světového dědictví UNESCO. Poplujeme skalním kaňonem Českého Švýcarska, jehož působivé pojmenování vymysleli švýcarští malíři, kteří putovali v roce 1766 pěšky z Drážďan na hrad Königstein, místy, která již v roce 1831 obdivoval Hans Christian Andersen. Labské pískovce, mohutné tabulové hory, volně stojící skalní věže, lesy, louky a malebné soutěsky zde opravdu vytvářejí pohádkovou krajinu. Parním vláčkem pojedeme na Popelčin pohádkový zámek Moritzburg. Za saským „bílým zlatem“ se vydáme do porcelánky v Míšni.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91381

04.06. - 06.06.

2021

4. 390
91391

11.06. - 13.6.

2021

4. 390

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, plavba lodí z Děčína do Drážďan, oběd na lodi, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 07.00 hodin) – Ústí nad Labem do přístavu lodí v Děčíně. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přestoupení na výletní loď. Plavba Českosaským Švýcarskem s výkladem. Poplujeme Hřenskem, kolem lázeňského městečka Bad Schandau, pod pevností Königstein, skalním městem Stadt Wehlen, historickou Pirnou, kolem zahrad zámku Pilnitz, vinic saské vinařské stezky až do centra metropole Saska Drážďan (13.00 hod.). V průběhu plavby oběd na lodi. Atmosféru plavby skvěle dokreslí živá hudba. Prohlídka saské metropole DRÁŽĎANY jíž se přezdívá Florencie na Labi díky nádherným barokním stavbám, jaké nemají v Německu obdoby. Saská metropole má svým návštěvníkům co nabídnout. Prohlídka světoznámého Zwingeru, katedrály, zámku a znovu postaveného kostela Panny Marie. Možnost individuální návštěvy některého z drážďanských muzeí. Ubytování v hotelu v oblasti Míšně. Večeře, volný program a nocleh.

2. den: Snídaně. Odjezd do Radebeulu. Romantická jízda jednou z nejstarších úzkorozchodných parních drah v Německu k baroknímu zámku MORITZBURG, který je považován Perla saského baroka. V případě, že nebude vlak vypraven, bude do programu v Radebeulu zařazena návštěva muzea Karla Maye. Vila, ve které kontroverzní spisovatel žil - se zahradou a srubem plným indiánských exponátů o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi ze známých filmových indiánek. Prohlídka zámku MORITZBURG, který se u nás proslavil tim, že se na něm natáčela slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek byl postaven v loveckém stylu pro vévodu Moritze na vrcholu žulové hory v okolí bažin, které byly později vysoušeny a na jejich místě vznikly rybníky. V odpoledních hodinách přejezd do MÍŠNĚ, rezidenčního města saských kurfiřtů. Prohlídka světoznámé manufaktury na výrobu porcelánu, kde proniknete do tajů výroby míšeňského porcelánu. Prohlídka centra, hradu Albrechtsburg a míšeňského dómu s hroby členů saského kurfiřtského rodu Wettinů. Návrat do hotelu na ubytování. Večeře a nocleh.

Snídaně. Odjezd do Radebeulu. Romantická jízda jednou z nejstarších úzkorozchodných parních drah
v Německu k baroknímu zámku MORITZBURG, který je přezdíván Perla saského baroka. V případě,
že nebude vlak vypraven, bude do programu v Radebeulu zařazena návštěva muzea Karla Maye.
Vila, ve které kontroverzní spisovatel žil - se zahradou
a srubem plným indiánských exponátů o Vinnetouovi
a Old Shatterhandovi ze známých filmových indiánek.
Prohlídka zámku MORITZBURG, který se u nás proslavil
tim, že se na něm natáčela slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek byl postaven v loveckém
stylu pro vévodu Moritze na vrcholu žulové hory v okolí bažin, které byly později vysoušeny a na jejich
místě vznikly rybníky. V odpoledních hodinách přejezd do MÍŠNĚ, rezidenčního města saských kurfiřtů.
Prohlídka světoznámé manufaktury na výrobu porcelánu, kde proniknete do tajů výroby míšeňského
porcelánu. Prohlídka centra, hradu Albrechtsburg a míšeňského dómu s hroby členů saského kurfiřtského
rodu Wettinů. Návrat do hotelu na ubytování, večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Odjezd na návštěvu největší německé pevnosti KÖNIGSTEIN. Pevnost sama o sobě je majestátní stavba a při prvním pohledu je snadné uvěřit v její nedobytnost. V průběhu času sloužila jako strážní hrad, klášter, pevnost i státní vězení a prodělala celou řadu přestaveb. Z pevnosti je nádherný výhled na okolní krajinu, kterou lemuje řeka Labe. V poledne přejezd do HŘENSKA – pěší procházka ke hřenským soutěskám – projížďka na pramicích Edmundovou soutěskou, která má podobu skalnatého kaňonu se strmými, často kolmými stěnami, vysokými 50 až 150 metrů. Soutěsky na Kamenici se splouvaly odedávna lodičkami, jejichž převozníci v námořnických stejnokrojích poháněli a kormidlovali plavidla bidlem, což zůstalo dodnes. Odjezd ve večerních hodinách, návrat do půlnoci.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz