Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
SVATOJAKUBSKOU CESTOU přes Lurdy do Santiaga de Compostela

Orleans & nejkrásnější francouzské katedrály:

Vézelay, Bourges, Limoges, Toulouse, Lurdy, San Sebastian, Santiago de Compostela, Lugo, Oviedo, Leon, Burgos, Bordeaux, Saintes, Mety, Tours, Orleans, Chartres, Remeš

 


od 13 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Již od desátého století se vydávají poutníci z celé Evropy na cestu k hrobu svatého Jakuba v Santiagu de Compostela. My se vydáme po dvou z dvanácti hlavních tras, Vezelayské a Pařížské. Na rozdíl od poutníků se však zastavíme i na dalších zajímavých místech - na Johanku v Arku zavzpomínáme v Orleans, navštívíme jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Lurdách, někdejší hlavní města Kastilie a Leonu a nevynecháme ani dvě z nejvýznamnějších francouzských katedrál - v Chartres a Remeši.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91649

04.10. - 13.10.

2019

13. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 7x ubytování v hotelu (Premiere Classe nebo v Ibis Budget), 7x snídani, 3x večeři, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v penzionu v Bojnicích s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti
úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách zpo trase Praha (cca 22,00 hodin) - Beroun - Rokycany - Plzeň. (Možnost přistoupit na trase dle dohody s CK.) Noční přejezd přes SRN do Francie.

2. den: Jedna z dvanácti základních Svatojakubských tras začíná v burgundském VÉZELAY. Zdejší opatství s bazilikou Sainte-Marie-Madeleine jsou součástí Světového dědictví a seznámí nás s románskou sakrální architekturou. Romantická poloha na strmém kopci nám umožní širé výhledy do krásné burgundské krajiny. V podvečer navštívíme klenot nad řekou Yévre BOURGES, středověké město s úžasnou raně gotickou katedrálou. Odjezd na nocleh do hotelu.

3. den: Snídaně. Další z klasických zastávek Svatojakubské cesty nás čeká u gotické katedrály v LIMOGES, město se však proslavilo také výrobou smaltovaného měděného nádobí a porcelánu nebo nádherným secesním nádražím. Největší zachovalou románskou baziliku nalezneme v TOULOUSE, krásném historickém městě. Zdejší hrabata ovládala ve středověku velkou část jižní Francie a vydržovala jeden z nejhonosnějších dvorů v Evropě, proslulý množstvím trubadúrů a básníků. Dnes je Toulouse mladým městem díky po Paříži druhému největšímu univerzitnímu centru ve Francii. LURDY – slavné poutní místo přivítá ročně sedm milionů katolických věřících. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení mladé Bernadettě Soubirousové - později exhumované a v městečku Nevers vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo dodnes neporušeno. Odjezd na nocleh do hotelu.

4. den: Snídaně. Přejezd do Španělska, kde navštívíme romantické město SAN SEBASTIAN na pobřeží oceánu. Dnešní festivaly odkazují na zlaté časy letoviska v období Belle Époque, kdy se ve zdejším kasínu se objevovali např. Mata Hari, Lev Trocký nebo Maurice Ravel. Genius loci, který se začal vytrácet, když si zde svou rezidenci pořídil generál Franco, se do města opět vrací. Tradiční kulturní centrum Asturie OVIEDO má ulice plné soch a památníků, mezi nimiž nechybí socha amerického režiséra Woody Allena, které sem umístil část svého filmu „Vicky, Kristina, Barcelona“. Odjezd na večeři a nocleh do hotelu v oblasti Santiago de Compostela. 

5. den: Snídaně. Ráno odjezd na „konec světa“ CABO DE FISTERRA. Mys nad oceánem byl dlouho považován za konec světa, nyní je obecně znám jako nejzápadnější místo pevninského Španělska a někteří poutníci si sem prodlužují svou cestu. SANTIAGO DE COMPOSTELA - od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst s velkou katedrálou. V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalému, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení. Podle tradičního výkladu ostatky svatého Jakuba Staršího nalezl v roce 835 biskup Theodomir z Iria Flavia. Návrat na večeři a nocleh do hotelu.

6. den: Snídaně. Přejezd do města LEON - ve středověku bylo hlavním městem království León, svého času nejdůležitějšího křesťanského státu na Iberském poloostrově. Ač má město bohatou historii, tak historické jádro není tolik rozsáhlé jako u jiných španělských měst. Náměstíčka jsou malá a nejznámější památkou je gotická katedrála s románskou bazilikou sv. Isidora, pro poutníky poslední zastávka před stoupáním do hor. Novější části města mají moderního ducha a příjemnou atmosféru. Posledním místem, které navštívíme na španělském území, bude BURGOS. Je to historické centrum Kastilie a jedno z nejdůležitějších měst největšího španělského autonomního společenství Kastilie a León. Burgos je známé svým velkým počtem nádherných památek mezi nimiž hraje prim zřejmě nejkrásnější gotická katedrála ve Španělsku. Odjezd na večeři a nocleh do hotelu.

7. den: Snídaně. Přejezd do Francie. Průjezd půvabnou zemí začneme u unikátu, nejvyšší písečné duny v Evropě. DUNA DU PYLA vzniká navíváním písku z pobřeží Biskajského zálivu a postupuje do vnitrozemí, kde začíná pohlcovat cesty a domy. BORDEAUX - živé obchodní a univerzitní město s bohatou historií je hlavním městem departementu Gironde a regionu Akvitánie. Oblast Bordeaux je jednou z nejznámějších vinařských oblastí na světě. Město je především mimořádně dobře zachovaný celek s dlouhými ulicemi měšťanských domů i veřejných budov, z velké části z 18. století, nechybí zde však ani zřícenina římského divadla nebo poutní katedrála. Odjezd na nocleh do hotelu.

8. den: Snídaně. Méně známá zastávka na Svatojakubské cestě SAINTES bylo v minulosti daleko důležitějším městem, než by se mohlo z jeho současné velikosti zdát. Dnes je to rušný trh sloužící celé oblasti, ale dříve byl hlavním městem staré provincie Saintonge a v římském období významným administrativním a kulturním městem. Z tohoto období se tu zachovalo několik pěkných památek v čele s amfiteátrem, nechybí ani dva románské poutní kostely a centrum města plné úzkých uliček a středověkých domů. V údolí řeky Loiry se nedaleko slavných zámků rozkládá velké prosperující město TOURS, které díky svým muzeím, obchodům, restauracím a pěkně zrekonstruovaným starým budovám rozhodně stojí za naši návštěvu. Za vlády Ludvíka XI. bylo dokonce hlavním městem Francie. Dnes je nejkouzelnějším městem na Loiře a oplývá uhlazenou atmosférou. ORLEANS - přelom v historii města nastal během stoleté války, když se tu roku 1429 objevila Jana z Arku s početnou armádou v zádech a vymanila město z anglického obležení. Po skončení stoleté války Orléans žádné další dramatické změny nezažil. Nejvýznamější orléanskou památkou je gotická katedrála sv. Kříže, velmi zachovalé je také historické jádro, ve kterém najdeme i Dům Jany z Arku. Odjezd na nocleh do hotelu.

9. den: Snídaně. Den slavných francouzských katedrál začneme v CHARTRES. Katedrála Notre-Dame z konce 12. století patří mezi nejstarší a největší gotické katedrály ve Francii a byla významným poutním místem. Od roku 1979 je součástí Světového dědictví UNESCO. Další slavnou gotickou katedrálu, ve které bývali korunování francouzští králové, nalezneme v REMEŠI. Město je však také výrobním centrem šampaňského, textilu, potravin a výstroje pro kosmické lety. Dějiny města sahají do doby Římské říše. Poslední zastávkou na naší pouti budou METY. I toto město je tradičně známo svou katedrálou, ale v posledních letech se stalo také vyhledávaným místem milovníků moderního umění, protože od roku 2010 je zde otevřena pobočka pařížského Centre Pompidou. Večer odjezd do ČR.

10. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz