CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Exotická JIŽNÍ APULIE s plážemi dvou moří

Pohádková architektura starobylých měst Otranto, Salento, Alberobello

Gallipoli - karibská pláž Baia Verde, koupání v Jaderském a Jónském moři

 


od 9 290 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Pojeďte se s námi podívat a vykoupat na místa, jež v zákrytu Apenin na rozhraní Jaderského a Jónského moře ukrývá italská Apúlie. Namixujte si s námi koktejl, který může připomínat cestu kolem světa. Budete se koupat na plážích, jež jsou právem označovány za evropský Karibik, navštěvovat kónické domky, které připomínají kamenné chýše obyvatel Mezopotámii, romanticky snít u bílých majáků, prohlížet jeskynní obydlí jako u troglyditů v severní Africe, anebo procházet bílá městečka jako na řeckých Kykladech.

Č. zájezdu

Termín

Cena

92002

05.10. - 11.10.

2022

9. 290

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách po trase Praha ( cca 10,00 hodin) Beroun – Rokycany – Plzeň. Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta přes Německo a Rakousko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd na jadranské pobřeží Apúlie a celodenní program v malebném OTRANTU, které je nejvýchodnějším městem celé Itálie a zároveň jedním z nejoblíbenějších etovisek celého regionu. Otranto nabízí opevněné středověké centrum s pitoreskními uličkami, radem a románskou katedrálou. Její původní mozaiková podlaha připomíná barevnou tapisérii  mytickými, biblickými a historickými výjevy. Koupání a odpočinek na pláži, která byla v roce 000 vyhlášena nejčistější pláží celé Itálie. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře a nocleh. (4x nocleh s polopenzí na jednom místě.)

3. den: Snídaně. Polodenní okruh podél poloostrova SALENTO, které představuje podpatek „italské boty“. Zastávka u bauxitového jezírka, jehož okolí hýří červenými odstíny. Romantická procházka k majáku na OTRANTSKÉM MYSU, který je nejvýchodnějším výběžkem Itálie a odkud lze při dobré viditelnosti spatřit břehy protilehlé Albánie. Zastávka u skalní průrvy v Cielu a dosažení nejjižnějšího bodu poloostrova u majáku a poutního kostela Panny Marie na MYSU LEUCA, jenž býval označován za „konec světa“. Výhled na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Fakultativně výlet bárkou k jeskyním na skalnatém pobřeží v blízkosti mysu. Odpoledne odpočinek u moře, koupání, návrat na hotel, nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd do údolí Valle d´Itria s olivovými a mandlovými háji, kamennými zídkami a specifickými kónickými statky. Prohlídka pohádkového městečka ALBEROBELLO, v němž se dochovalo více než 1 000 kruhových kamenných staveb – trulli, jež připomínají obydlí animovaných Šmoulů. Bíle omítnuté domy završují čepice z volně poskládaných kamenů. Ne náhodou je tento originální architektonický soubor památkou UNESCO. Toulky labyrintem uliček a ochutnávky místních likérů a pochutin. Přejezd na pobřeží Jaderského moře a prohlídka malebného městečka POLIGNANO A MARE, které je díky své poloze na ploché skále nad mořskou hladinou označováno jako „balkón Apulie“. Uličky v Polignanu jsou zakončeny zábradlím, a nabízí tak romantické vyhlídky, které zřejmě inspirovaly i slavného muzikanta Domenica Modugna, jenž se tady narodil. Ve skalách pod městem jsou jeskyně, ke kterým se můžete vydat, pokud se vykoupete na městské pláži. Návrat do hotelu na večeři a nocleh. 

5. den: Snídaně. Cesta nekončícími olivovými háji na pobřeží Jónského moře a prohlídka starobylého rybářského města GALLIPOLI, jehož historické centrum se nachází na ostrůvku v moři. Procházka po hradbách, prohlídka katedrály i starověké řecké fontány a nákupy v tradiční prodejně olivového oleje. Poté koupání na „karibské pláži“ BAIA VERDE. Návrat do hotelu na večeři, nocleh.

6. den: Snídaně. Odjezd z hotelu. Cesta podél Jaderského moře do apulské metropole BARI, třetího největšího města jižní Itálie. Prohlídka chrámu svatého Mikuláše, kde římskokatoličtí i pravoslavní poutníci uctívají ostatky světce, jenž se stal předobrazem Santa Klause i ruského dědy Mráze. Toulky labyrintem lesklých dlážděných uliček, procházka po promenádě. Možnost odpočinku na pláži Jaderského moře nebo výlet vlakem do malebného historického města TRANI s katedrálou svatého Mikuláše, jež vyrůstá přímo z hladiny Jaderského moře. Trani nabízí nejvyšší kostelní věž v Apulii, středověké uličky, rybářský přístav nebo chrám, kde se v době křížových výprav scházeli templářští rytíři. Večer odjezd z Bari.

7. den: Návrat v odpoledních hodinách do ČR.

 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz