CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
ZAPOMENUTÉ KRÁSKY - BOSNA A HERCEGOVINA

Mostar – Medžugorje – vinařská oblast Čitluk – Radimlja – Blagaj – Počitelj – Neum – Sarajevo

 


od 13 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Země, kde se stýká evropská a orientální kultura, se už vzpamatovala z válečného konfliktu konce 20. století a je připravena ukázat své zapomenuté krásy návštěvníkům. A má skutečně co nabídnout! Třeba krajinu hor a vody, vody ve všech formách. Uvidíme horské říčky a řeky, které na své cestě k soutokům velkých řek nebo moři vytvářejí malebná údolí, jezírka a jezera i divoké vodopády. Malebná městečka a vesnice nesou zřetelnou, pro nás tak exotickou, stopu tureckého vlivu. Navštívíme dervišský klášter i nedaleký pravoslavný klášter, křesťanské poutní místo Medžugorje, slavnou vinařskou oblast Čitluk a osvěžíme se v Kravických vodopádech. Ve Stolacké oblasti se podíváme i do dob starověkých Římanů či středověkých Bogomilů. Uděláme si volno i na koupání v Jaderském moři a naplno si užijeme i nejkrásnější města Mostar a Sarajevo. Bosna a Hercegovina otevírá svou pohostinnou náruč, a tak neváhejte a vstupte. 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91812

22.07. - 31.07.

2022

13. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 7x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.  

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 19.00 hod.). (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Rakousko a Slovinsko do Chorvatska.

2. den: : Odpoledne dorazíme do MOSTARU, jedinečného města, plného orientální exotiky i nefalšované romantiky. Mostar dosud řeka Neretva rozděluje na křesťanskou (chorvatskou) a muslimskou (bosenskou) část. Nejvýrazněji bylo toto rozdělení patrné během občanské války v letech 1992·1995, kdy utrpěly škody i zdejší stavby a památky. Slavný Stari most, zničený Chorvaty, se začal rekonstruovat hned po válce a rok po otevření byl zapsán na seznam UNESCO. Starou tradici – skákání odvážných mladíků z mostu do řeky – tu změnili na turistický cíl. Uvidíme i řadu dalších památek – Křivý most, starý bazar s plejádou krámků a řemeslných dílniček, tradiční turecké domy – a budete moci dokonce vystoupat na ochoz minaretu mešity Mehmed Karadoz či dát si pravou bosenskou kávu ve starých tureckých lázních. Ubytování v Mostaru, procházka po městě, večeře, nocleh (3 noci na stejném místě).

3. den: Snídaně. Milovníci přírody či romantiky budou nadšeni návštěvou přírodního parku HUTOVO BLATO. Ten má skoro 7500 ha močálů, vody i pevné země s převýšením až 430m. Na rozsáhlých mokřadech hnízdí cca 240 druhů vodních ptáků, ale je zde evidován i velký výskyt vodních rostlin, obojživelníků a hmyzu. Malebná zákoutí řeky Krupy s větvovím odumřelých stromů, nořících se po ránu zmlhy, působí až mysticky. Vydáme se tuto krásu pozorovat zblízka – projížďkou na člunu při fotosafari. V horkém poledním slunci se přesuneme k osvěžujícím KRAVICKÝM VODOPÁDŮM, kde se můžete zchladit koupáním. Překrásné, 120 metrů široké a27 metrů vysoké vodopády potěší svou scenérií i neplavce. Po osvěžení těla se budeme věnovat duši, a to v nejznámějším poutním místě Balkánu – MEDŽUGORJE. Ačkoli katolická církev dosud stále zkoumá události zjevení zlet 1981 a 1984, poutníci zdejší svatyni navštěvují rádi. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

možnost individuální procházky po Mostaru.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet do okolí Mostaru. BLAGAJ – magické místo pro milovníky přírodních
scenérií, architektury i historie. Neuvěřitelně silný pramen řeky Buny, který vyvěrá s průtokem
40 tisíc litrů za minutu pod vysokou skálou, zaujal už v 16. století muslimské derviše, kteří si zde
postavili klášter. Nádherně klidné místo přináší odpočinek i zamyšlení. Možnost návštěvy kláštera
nebo výstupu na ruinu Stepjan Grad na skále s vyhlídkou do údolí. Právě na tomto hradě žil první
„herzog“ Stepjan Kosač , od něhož se odvozuje název Hercegovina. Jeho dcera Katarina Kosača-
-Kotromanić se provdala za bosenského prince a tím byla spojena Bosna a Hercegovina. Pravoslavní
mniši si pro klášter ŽITOMISLIĆI vybrali místo jen o kousek dál, u řeky Neretvy. Bohužel, ve
20. století jej postihly hned dvě zničující období (2. světová válka a občanská válka), ale část
kostela se zachovala původní a zbytek kláštera prošel rekonstrukcí. Odpoledne strávíme poněkud
méně duchovní činností - vydáme se do slavné vinařské oblasti ČITLUK. Tato krasová plošina je
zvána též Brotnjo a je kolébkou vinohradnictví a vinařství Bosny a Hercegoviny. Dominují jí hned
dvě odrůdy - Blatina a Žilavka
(známá též jako Mostarka). Prohlédneme
si jedno z vinařství
a ochutnáme zdejší nejen tekuté
produkty, protože víno se tu koštuje
se sýrem, sušenou šunkou
a chlebem. Poté se projedeme
i projdeme mezi zvláštními, kamennými
či „pouštními“ vinicemi.
Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
Po večeři možnost individuální
procházky po Mostaru.
5. den: Snídaně. Po snídani opustíme
Mostar a vydáme se k moři. Cestou navštívíme několik mimořádně zajímavých míst. Oblast
STOLACE přitahuje lidi již od prehistorických dob díky svému středomořskému kouzlu, dobré
vodě, klidné obloze a harmonii přírodních krás. Ilyrové a řečtí námořníci, římští patriciové, gotičtí
útočníci z východu, slovanští vysocí hodnostáři, osmanští šlechticové, benátští vojáci, rakousko-
-maďarští guvernéři, ti i mnozí další zanechali své stopy v této oblasti. Středověké pohřebiště
RADIMLJA překvapí jak svým rozsahem, tak krásou. Náhrobky z bílého kamene září do dálky,
zatímco zblízka udivují obrazci a nápisy na kamenných deskách. Celkem 133 náhrobků pochází
ze 13.-15. století a připomínají sekty Bogomilů. V údolí Neretvy se nachází další opora v obraně
proti Osmanům – město POČITELJ. Pod pevností krále Tvrtka se brzy začalo rozrůstat městečko,
které má dnes orientální styl a je tak přirozeným centrem kultury a umění. Každý rok se tu setkává
největší umělecká kolonie v jihovýchodní Evropě a plenérové tvoření je atraktivní i pro návštěvníky.
MOGRJELO je římská villa rustica, která pochází z počátku 4. století. Malebná architektura
představuje pozoruhodnou oázu bohatství a nádhery obklopené bujnou středomořskou vegetací.
Přejezd na pobřeží do Neumu na večeři a nocleh (4 noci na stejném místě).
6. den: Snídaně. Celodenní odpočinek u moře. Večeře, nocleh.
7. den: Snídaně. Volno u moře nebo možnost celodenního výletu. Po snídani se vydáme do nejjižnější
části Bosny a Hercegoviny, nejprve se ale projdeme největší a nejvýznamnější jeskyní země.
VJETRENICA se nachází v pohoří Dinárských Alp a je skutečným speleologickým rájem. Magická
krása, prostorné chodby a síně, podzemní vody a vodopády, vítr, který neustále proudí, to vše
činí tuto jeskyni unikátní. Bylo zde dokonce zaznamenáno téměř 200 různých druhů zvířat,
z nichž 92 bylo troglobionátů, což ji dělá první na světě v biologické rozmanitosti. Pravoslavný
klášter TVRDOŠ je kouzelný komplex, který nemůžeme minout bez zastávky. Historie jeho vinných
sklepů sahá až do 15. století. V podzemí kláštera zraje červené i bílé víno a rakija loza. Perlou
jižní Hercegoviny je slunečné město TREBINJE. Bývá nazýváno městem vína, slunce a platanů,
ale nalezneme tu i rozmanité architektonické památky, ať už církevní – pravoslavné, katolické
i muslimské – nebo světské. Mezi nejzajímavější patří nepřehlédnutelná dominanta na kopci
Crkvina, klášter Hercegovská Gračanica. Trebinje má i svůj osmanský most, který nechal už v 16.
století postavit Mehmed-paša Sokolović. Ve starém městě pak nalezneme Osman-pašovu mešitu
a celkem patnáct pravoslavných chrámů. Po individuálním volnu na procházky či občerstvení
návrat do hotelu na večeři a nocleh.
8. den: Snídaně. Volno u moře nebo možnost dopoledního výletu. Milovníci přírody či romantiky budou
nadšeni návštěvou přírodního parku HUTOVO BLATO. Ten má skoro 7 500 ha močálů, vody i pevné
země s převýšením až 430 m. Na rozsáhlých mokřadech hnízdí cca 240 druhů vodních ptáků,
ale je zde evidován i velký výskyt vodních rostlin, obojživelníků a hmyzu. Malebná zákoutí řeky
Krupy s větvovým odumřelých stromů, nořících se po ránu z mlhy, působí až mysticky. Vydáme
se tuto krásu pozorovat zblízka - projížďkou na člunu při fotosafari. V poledních hodinách návrat
do hotelu. Odpoledne volno na koupání, večer večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. V ranních hodinách opustíme pobřeží a vydáme se na celodenní prohlídku hlavního města
SARAJEVA. Bývá nazýváno malým Istanbulem, ale také evropským Jeruzalémem. Po celá staletí
se tu setkávala nejen evropská a orientální civilizace, ale i pravoslaví, islám, katolictví, judaismus
a evangelická náboženství. Město se zapsalo do historie hned několikrát, nejbouřlivější však
pro něj bylo asi 20. století. Každý si jistě vybaví atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este
a jeho ženu, který právě v Sarajevu zahájil První světovou válku, v živé paměti pak někteří máme
ještě Zimní olympiádu v roce 1984 i smutné okamžiky občanské války v letech 1992-1995. Ač
nemůžeme vynechat místa spjatá s historií, určitě nás potěší i moderní architektura z období
Rakouska-Uherska. Do výstavby nového Sarajeva se totiž zapojila řada českých architektů v čele
s Karlem Paříkem, který zde působil přes 30 let a je autorem více než 110 realizací po celé Bosně
a Hercegovině. K jeho nejznámějším projektům patří sarajevská radnice, sarajevská katedrála,
evangelický kostel či aškenázská synagoga. Zřejmě je jediným architektem na světě, jenž v jednom
městě pracoval pro několik církví. Řada významných budov, které uvidíme nejen v Sarajevu, ale
i v Mostaru nebo Trebinje pochází z dílny Františka Blažka, Karla Pánka nebo Josefa Pospíšila.
Nejexotičtější však pro nás bude Baščaršija. Toto turecké slovo označuje obchodní část města,
vznikající kolem studny. Zdejší hlavní městská fontána vděčí za svou podobu také architektovi
českého původu - Alexandru Vítkovi, který ji po požáru v roce 1852 přebudoval po vzoru fontány
v Istanbulu. Bosenské speciality můžeme nejsnáze ochutnat v Městské tržnici nedaleko katedrály,
která byla vyhlášená kulturní památkou a je od českého architekta Augusta Butschy. Muzea, galerie,
promenády, kavárny, tržnice, řemeslné dílny… Sarajevo je plné zážitků a budeme mít dostatek
času užít si jej každý podle svých zálib a zájmů. Večer odjezd, noční přejezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

4. den: : Snídaně. Celodenní výlet do okolí Mostaru. BLAGAJ – magické místo pro milovníky přírodních scenérií, architektury i historie. Neuvěřitelně silný pramen řeky Buny, který vyvěrá s průtokem 40 tisíc litrů za minutu pod vysokou skálou, zaujal už v 16. století muslimské derviše, kteří si zde postavili klášter. Nádherně klidné místo přináší odpočinek i zamyšlení. Možnost návštěvy kláštera nebo výstupu na ruinu Stepjan Grad na skále s vyhlídkou do údolí. Právě na tomto hradě žil první „herzog“ Stepjan Kosač, od něhož se odvozuje název Hercegovina. Jeho dcera Katarina KosačaKotromanić se provdala za bosenského prince, a tím byly spojeny Bosna a Hercegovina. Pravoslavní mniši si pro klášter ŽITOMISLIĆI vybrali místo jen o kousek dál, u řeky Neretvy. Bohužel jej ve 20. století postihla hned dvě zničující období (2. světová válka a občanská válka), ale původní část kostela se zachovala a zbytek kláštera prošel rekonstrukcí. Odpoledne strávíme poněkud méně duchovní činností – vydáme se do slavné vinařské oblasti ČITLUK. Tato krasová plošina je zvána též Brotnjo aje kolébkou vinohradnictví avinařství Bosny aHercegoviny. Dominují jí hned dvě odrůdy – Blatina a Žilavka (známá též jako Mostarka). Prohlédneme si jedno z vinařství a ochutnáme zdejší nejen tekuté produkty, protože víno se tu koštuje se sýrem, sušenou šunkou a chlebem. Poté se projedeme i projdeme mezi zvláštními, kamennými či „pouštními“ vinicemi. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Po snídani opustíme Mostar a vydáme se k moři. Cestou navštívíme několik mimořádně zajímavých míst. Oblast STOLACE přitahuje lidi již od prehistorických dob díky svému středomořskému kouzlu, dobré vodě, klidné obloze a harmonii přírodních krás. Ilyrové a řečtí námořníci, římští patriciové, gotičtí útočníci z východu, slovanští vysocí hodnostáři, osmanští šlechticové, benátští vojáci, rakousko-maďarští guvernéři – ti i mnozí další zanechali své stopy v této oblasti. Středověké pohřebiště RADIMLJA překvapí jak svým rozsahem, tak krásou. Náhrobky z bílého kamene září do dálky, zatímco zblízka udivují obrazci a nápisy na kamenných deskách. Celkem 133 náhrobků pochází ze 13.–15. století a připomínají sekty Bogomilů. V údolí Neretvy se nachází další opora v obraně proti Osmanům – město POČITELJ. Pod pevností krále Tvrtka se brzy začalo rozrůstat městečko, které má dnes orientální styl, a je tak přirozeným centrem kultury a umění. Každý rok se tu setkává největší umělecká kolonie v jihovýchodní Evropě a plenérové tvoření je atraktivní i pro návštěvníky. MOGORJELO je římská villa rustica, která pochází z počátku 4. století. Malebná architektura představuje pozoruhodnou oázu bohatství anádhery obklopené bujnou středomořskou vegetací. Přejezd na pobřeží do Neumu na večeři a nocleh (4 noci na stejném místě).

6. den: Snídaně. Celodenní odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

7. den: Snídaně. Volno umoře nebo možnost celodenního lodního výletu na ostrov KORČULA. Chorvatská perla Jadranu okouzluje nejen romantickými kamennými uličkami, ale také magickou polohou a bujnou vegetací. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

8. den: Snídaně. Celodenní odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

9. den: Snídaně. V ranních hodinách opustíme pobřeží a vydáme se na celodenní prohlídku hlavního města SARAJEVA. Bývá nazýváno malým Istanbulem, ale také evropským Jeruzalémem. Po celá staletí se tu setkávala nejen evropská a orientální civilizace, ale i pravoslaví, islám, katolictví, judaismus a evangelická náboženství. Město se zapsalo do historie hned několikrát, nejbouřlivější však pro něj bylo asi 20. století. Každý si jistě vybaví atentát na následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho ženu, který právě v Sarajevu zahájil První světovou válku, v živé paměti pak někteří máme ještě Zimní olympiádu v roce 1984 i smutné okamžiky občanské války v letech 1992–1995. Ač nemůžeme vynechat místa spjatá s historií, určitě nás potěší i moderní architektura z období Rakouska-Uherska. Do výstavby nového Sarajeva se totiž zapojila řada českých architektů v čele s Karlem Paříkem, který zde působil přes 30 let a je autorem více než 110 realizací po celé Bosně a Hercegovině. K jeho nejznámějším projektům patří sarajevská radnice, sarajevská katedrála, evangelický kostel či aškenázská synagoga. Je zřejmě jediným architektem na světě, jenž v jednom městě pracoval pro několik církví. Řada významných budov, které uvidíme nejen v Sarajevu, ale i vMostaru nebo v Trebinje, pochází z dílny Františka Blažka, Karla Pánka nebo Josefa Pospíšila. Nejexotičtější však pro nás bude Baščaršija. Toto turecké slovo označuje obchodní část města, vznikající kolem studny. Zdejší hlavní městská fontána vděčí za svou podobu také architektovi českého původu – Alexandru Vítkovi, který ji po požáru v roce 1852 přebudoval po vzoru fontány v Istanbulu. Bosenské speciality můžeme nejsnáze ochutnat v Městské tržnici nedaleko katedrály, která byla vyhlášená kulturní památkou a je od českého architekta Augusta Butschy. Muzea, galerie, promenády, kavárny, tržnice, řemeslné dílny… Sarajevo je plné zážitků a budeme mít dostatek času užít si jej každý podle svých zálib a zájmů. Večer odjezd, noční přejezd do ČR.

10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz