Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Romantickou jihozápadní Anglií - CORNWALL

Cornwall - magickou zemí krále Artuše až na Land´s End


od 8 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Zveme vás na cestu plnou neopakovatelných zážitků, na cestu, jež vám přinese mnoho nových informací. Vydejte se s námi poznat keltský Cornwall – zemi krále Artuše s parky a zahradami, civilizací nedotčené vesničky, romantická vřesoviště a strhující výhledy na Atlantik.


Č. zájezdu

Termín

Cena

91299

01.07. - 07.07.

2019

8. 990 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací, průvodce, 5x ubytování v hotelu (1x ve Francii v hotelu Premiere Classe, 3x v oblasti Plymouthu v *** hotelu, 1x v oblasti Londýna v *** hotelu), 4x snídaně, ¨trajekt, popř.Eurotunel přes kanál La Manche a zpět, kompletní „Cestovní pojištění“ pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Průjezd Německem a Belgií do Francie. Nocleh v hotelu v oblasti Calais.

2. den: V ranních hodinách plavba trajektem přes kanál La Manche – při vyloďování nádherný výhled na křídové bílé útesy doverské. Krátká zastávka u doverského hradu, který „střeží“ Doverskou úžinu. Cesta jižní Anglií. Návštěva hradu ARUNDEL, jednoho z nejstarších normanských hradů Británie. V podvečer přístavní město PLYMOUTH – původně malý přístav, odkud vyplula loď Mayflower s osadníky do Ameriky a odkud vyrážel na objevné výpravy James Cook a cestu kolem světa F. S. Chichester. Královská citadela Karla II., slavný trávník Hoe Francise Drakea. Ubytování v hotelu a nocleh.

3. den: Snídaně. Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství CORNWALL, jedné z nejkrásnějších oblastí Anglie s rozeklanými skalami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Nejzápadnější cíp Anglie skalnatý mys LAND‘S END - „konec světa“ - úchvatné skalnaté pobřeží s návštěvnickým centrem, kde je první a poslední hostinec v Británii a odkud jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly. Normanský klášter ST. MICHAEL‘S MOUNT – ostrovní klášter – žulový útes tyčící se 80 metrů nad mořem, který se podle přílivu mění v ostrov, britská obdoba francouzského Mont St. Michel. Zastávka ve středisku hrabství Cornwall: PENZANCE – malebné městečko s malými rybářskými domky a subtropickými rostlinami. Nocleh.

4. den: Snídaně. Celodenní návštěva severní části Cornwallu. Průjezd chráněnou přírodní oblastí BODMIN MOOR s rozsáhlými vřesovišti a bažinami, horskými bystřinami, skalními útvary a památkami z doby bronzové, až na Tintagel Head. Romantická zřícenina hradu TINTAGEL CASTLE, která se vypíná na vysokém skalním útesu, rodiště legendárního krále Artuše – pána rytířů Kulatého stolu. Procházka podél útesů s výhledy na Atlantský oceán. JAMAICA INN – známá pirátská hospoda z roku 1750. Průjezd DARTMOORSKÝM NÁRODNÍM PARKEM, drsnou krajinou románu „Pes baskervillský“ se zastávkou na některém z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky, u klapacích mostů TWO BRIDGES. Návrat na nocleh.

5. den: Snídaně. EXETER – prohlídka historického města s typickými domy z červených cihel, střediska Devonu s nádhernou katedrálou, která se řadí k nejskvostněji vyzdobeným ve Velké Británii. Návštěva míst, kde pobýval sir Francis Drake – slavný pirát mnoha moří v období vlády královny Alžběty I. Návštěva GLASTONBURY – města, které je opředeno mnoha pověstmi a je zde údajně pohřben král Artuš. Místo je považováno za bájný Avalon. Prohlídka areálu opatství a nejstaršího kláštera postaveného na území Velké Británie. WELLS – okouzlující město pojmenované podle posvátného pramene sv. Ondřeje. Město proslavila jedinečná majestátní katedrála z konce 12. století, která má průčelí nádherně struktuálně vyzdobené. Ubytování v oblasti Londýna a nocleh.

6. den: Snídaně. Přejezd do centra britské metropole LONDÝNA – desetimilionové metropole, která si získala přízvisko nejkosmopolitnějšího města na světě. Město na Temži odsud působí jako fascinující nekonečné mraveniště pulzující neutuchajícím životem. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – CITY OF WESTMINSTER – kolem budovy Parlamentu k Westminsterskému opatství, do uličky Downing Street k domu č. 10, jenž je sídlem ministerského předsedy, k Buckinghamskému paláci – oficiální rezidenci královské rodiny, na Trafalgar Square, Piccadilly Circus, do čtvrti Soho a do čínské čtvrti, kde vše pulzuje životem, obchodem, kulturou a uměním. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt.

7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz