CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Ukrajina - Halič & Podkarpatská Rus

UKRAJINA – HALIČ A PODKARPATSKÁ RUS

Przemysl, Lvov, Koločava, Mukačevo, Užgorod

 


od 8 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Vyslovení jména „Podkarpatská Rus“ vyvolává nostalgii po prvorepublikovém Československu, jehož hranice končily na východě v nedohlednu. Země Rusínů v zapomenutém karpatském kraji byla pro Čechy zakryta mlhou tajemství. Když čeští učitelé, úředníci, inženýři nebo intelektuálové po roce 1918 přicházeli na Podkarpatskou Rus, aby jí přinesli standardy civilizace, vstupovali do světa, který byl pro racionálně uvažujícího Evropana těžko pochopitelný a záhadný. Český spisovatel Ivan Olbracht tam načerpal inspiraci pro své romány. Ve svém nejznámějším díle o Nikolu Šuhaji loupežníkovi vykreslil jeden z mnoha mýtů. Zveme vás do blízké a zároveň vzdálené země na rozhraní střední Evropy, Balkánu a Východu. K tomu vám na cestu přibalujeme Haškova Švejka, jehož humor vás bude provázet na cestě polskou a ukrajinskou Haličí, která  stejně jako Zakarpatská Ukrajina kdysi patřila habsburskému mocnářství. 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91062

30.06. - 06.07.

2022

8. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku

Program zájezdu:
1. den:
Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha – (cca 23.00 hodin) – (možnost přistoupit na trase dle dohody s CK).
2. den: Cestou polskou Haličí se vydáme na prohlídku historického města PRZEMYSL. Město mnoha kultur, se světskými a sakrálními památkami. Vévodí jim částečně gotická a barokní katedrála se zázračnou alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15. stol. Z původního pevnostního opevnění se téměř nic nedochovalo, a tak nás čeká na náměstí jen připomínka na dobrého vojáka Švejka, který zde strávil určitou dobu ve vlastním zajetí. Překročení ukrajinských hranic. Ubytování a večeře v hotelu ve Lvově.
3. den: Po snídani prohlídka haličské metropole, západoukrajinského města LVOV, které střídavě patřilo pod několik mocností (Polsko, habsburská monarchie, Sovětský svaz, Ukrajina) a které má více než 700 let dlouhou historii. Ukážeme památky, díky kterým je město na seznamu UNESCO. Jedinečné historické centrum s katolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými
i arménskými kostely. Projdeme nádherné náměstí, které bylo často místem pobytu polských králů. Putování městem zakončíme u krásné budovy Lvovské opery. Přejezd venkovem na prohlídku řeckokatolického kláštera v UNIVU u Lvova, který je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst Ukrajiny. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. Průjezd půvabným ukrajinským venkovem do oblasti Karpat. Po stopách legendárního Nikoly Šuhaje loupežníka se vydáme do starobylé střediskové vesnice KOLOČAVA, ležící v odlehlém kraji Karpat mezi Gorgany a pohořím Krásna. Zde navštívíme starý dřevěný kostel, u kterého jsou hroby zastřelených četníků. Dále navštívíme muzeum Ivana Olbrachta a další místa spojená se jménem slavného hrdiny. Občerstvíme se v bývalé četnické stanici, která je přeměněná na stylovou hospůdku. Zastávka a procházka u pověstmi opředeného SINĚVIRSKÉHO JEZERA ležícího uprostřed národního parku a představujícího nejvýše položené jezero Zakarpatí. Ubytování v hotelu a nocleh.
5. den: Snídaně. Nenáročná procházka ke krásnému vodopádu ŠIPUT, největšímu kaskádovitému vodopádu v Zakarpatí. Výjezd lanovkou a procházka v POLONINĚ BORŽAVA, odkud se naskýtají pěkné výhledy do okolní krajiny. Tato část Ukrajiny je nám velice blízká, jelikož byla součástí prvorepublikového uspořádání Československa. Polonina Boržava je jednou z nejkrásnějších polonin na Zakarpatské Ukrajině, která byla v době první republiky známa jako prominentní lovecký revír. Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Stoj, 1 681 m. Horské svahy jsou pokryty hustými, převážně bukovými lesy. Vrcholové partie jsou holé a využívají se jako pastviny. Návrat na večeři do hotelu a nocleh.
6. den: Snídaně. Zastávka u středověké pevnosti v MUKAČEVU, odkud se otevírá pěkný pohled na město. Prohlídka hlavního města Zakarpatské Ukrajiny UŽHORODU. Rozkládá se na obou březích řeky Už. V opraveném centru města je židovská synagoga a univerzita s botanickou zahradou. Projít se můžete nejdelší lipovou alejí v Evropě. Navštívíme zde skanzen s dřevěnými budovami posbíranými z celého Zakarpatí, pevnost, kostely i synagogu. Je zde také možnost výhodných nákupů. V podvečer odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz