CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
PETROHRAD & Carské Rusko - Petrodvorce a Kateřinský palác přes Stockholm a Helsinky

Petrohrad, přes Stockholm a Helsinky


od 14 190 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Je tomu již více než 300 let, co Petr Veliký založil Petrohrad. Jeho socha na Něvském nábřeží připomíná osvíceného monarchu i jeho vůli, která mu pomohla přímo před branami švédského impéria a doslova na vodě během několika měsíců vybudovat novou ruskou metropoli. Z center staré Rusi se stala provinční města a všichni zahraniční umělci, diplomaté a celebrity spěchali do Petrohradu. Dnes znovu září petrohradské památky opravenými fasádami a my vám otvíráme pozlacené dveře do města Puškina nebo Dostojevského, do jedné z největších uměleckých sbírek na světě a do jednoho z největších kostelů na zeměkouli. Výstřely z Aurory jsou zapomenuty a Petrohrad se opět stává aristokratickou metropolí carů a přepychu. Na jeho pozadí Vám ještě představíme ruské Versailles, pozůstatky Jantarové komnaty, cibulovité báně pravoslavných kostelíků, švédskou i finskou metropoli.

Č. zájezdu

 

Termín

 

Cena

 

Cena FIRST MINUTE

do 30.04. 2022


ZA BÍLÝMI NOCEMI

V PETROHRADU

   
91962

31.05. - 08.06.

2022

14. 990 14. 690
 

PRÁZDNINOVÝ

PETROHRAD

   
91972

13.08. - 21.08. 

2022

14. 490 14. 190

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2022 SLEVA 300,- Kč/osoba 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací (video, lednice, kávovar), průvodce, 5x ubytování (2x v kajutách na lodi, 3x v ***hotelu v Petrohradu), 5x snídani, 3x večeři, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Návštěvu CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou a PETRODVORCE (palác + zahrady) nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu. Rezervaci ruský partner však potvrdí až cca 14 dnů před zájezdem, nebude-li rezervace potvrzena, částkabude klientovi obratem vrácena.

Ruské vízum:  Od 1.10. 2019 je možné vyřídit víza pro Petrohradskou oblast individuálně elektronicky na www.electronic-visa.kdmir.ru. Toto vízum je zdarma. Potřebné informace obdržíte při přihlášení na zájezd.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 09.30 hodin) Ústí nad Labem. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta přes SRN na trajekt do Dánska.

2. den: Po připlutí do Dánska přejezd přes Öresundskou úžinu a 9 km dlouhý most Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera Vättern do STOCKHOLMU. Celodenní prohlídka města zvaného „Benátky severu“. Navštívíme historické centrum hlavního města Švédska Stockholmu s romantickými uličkami, které se rozkládá na několika ostrovech. Naše procházka Vás zavede k stockholmské radnici, kde se každoročně předávají Nobelovy ceny, k parlamentu, do kostela Riddarholmkirkan, kde jsou uloženy ostatky švédských králů a mnoha významných osob, ke královskému zámku, ke katedrále a poplujeme vyhlídkovou lodí po zálivu. Prohlídku zakončíme návštěvou muzea historické lodi Vasa, která byla vyzdvižena ve stockholmském přístavu v 60. letech minulého století z moře, 300 let po jejím potopení. Večerní trajekt společností VIKING LINE do Finska s ubytováním v kajutách.

3. den: Snídaně na lodi. Vylodění ve finském TURKU. Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. Průjezd ruskou hranicí a v podvečer příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. Polodenní výjezd z Petrohradu – po stopách carů. Prohlídka rezidence v blízkosti Petrohradu – PETRODVORCE, letního carského sídla ležícího u Finského zálivu. Car Petr Veliký tu nechal postavit palác a krásný park s fontánami po vzoru versailleských zahrad a pavilonů. Hlavní atrakcí komplexu je Velká kaskáda – soustava fontán a kanálů, postavená přímo za palácem. Návrat zpět do Petrohradu. Za carskou historií se vydáme do PETROPAVLOVSKÉ PEVNOSTI, při jejíž stavbě se r. 1703 začala psát historie města Petrohradu. Navštívíme mj. Petropavlovskou katedrálu, ve které jsou pohřbeni členové romanovské dynastie, počínaje carem Petrem Velikým a konče carem Mikulášem II., zavražděným bolševiky po VŘSR. Prohlídka města bude pokračovat návštěvou nádherného chrámu SVATÉHO IZÁKA, který je největším kostelem v Rusku, a chrámu VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ z konce 19. století, který nám připomene slavný moskevský chrám Vasila Blaženého. Návrat na večeři. Fakultativní noční výlet do krásně osvíceného centra města – můžete zažít na vlastní kůži slavné otvírání petrohradských mostů na Něvě. Nocleh.

5. den: Snídaně. Polodenní výlet z Petrohradu do nedalekého města PUŠKIN, ve kterém navštívíme letní carskou rezidenci CARSKOJE SELO, tzv. KATEŘINSKÝ PALÁC. Nechala jej postavit druhá žena Petra I. Kateřina I. Pro ruské cary a carevny se stal oblíbeným místem recepcí pořádaných mimo St. Petěrburg. Návštěva Kateřinského paláce, kde se nachází legendami opředená Jantarová komnata, která byla věnována pruským králem Fridrichem Vilémem I. ruskému carovi Petru I. a která je nazývána „osmým divem světa“. Návrat zpět do Petrohradu. Zastávka u SMOLNÉHO KLÁŠTERA, který nechala postavit dcera cara Petra Velikého. Prohlídka exteriéru SMOLNÉ KATEDRÁLY, jejíž věž ční do výšky 94 m a která je petrohradským architektonickým skvostem. Zastávka u Finského nádraží, kam se v dubnu 1917 vrátil V. I. Lenin z exilu a kde má dodnes svůj památník. Návrat na večeři a nocleh.

6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka PETROHRADU, který se rozkládá na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Až do počátku 20. století byl Petrohrad (oficiálně St. Petěrburg) hlavním městem Ruska. Město je dnes významným kulturním střediskem celého Ruska, najdete zde mnoho nádherných památek, parků a pobřežních promenád. Po rozsáhlé opravě se na Něvu vrátil legendární křižník AURORA – symbol „VŘSR“, který dnes patří mezi nejnavštěvovanější muzea a my se u něho zastavíme. Návštěva ERMITÁŽE, jejíž součástí je slavný Zimní palác. Tento komplex vytváří největší galerii světa, ve které je vystaveno 2,5 milionu exponátů. Můžeme obdivovat nádherný interiér Zimního paláce, sbírky archeologických vykopávek z oblasti Petrohradu, rozsáhlou kolekci západoevropského umění zahrnující obrovskou obrazovou galerii. Mezi skvosty patří obrazy Madona s dítětem Leonarda da Vinci, Rubensovo Sejmutí z kříže nebo Návrat marnotratného syna od Rembrandta van Rijna, ze soch je to například Michelangelův Schoulený chlapec. V podvečer procházka po tepně města, Něvském prospektu, ke KAZAŇSKÉMU CHRÁMU, který nechal postavit car Pavel podle chrámu sv. Petra v Římě a který měl oslavovat Rusko po vítězství nad Napoleonem. V interiéru se můžeme poklonit veleslavné ikoně Panny Marie Kazaňské. Večerní projížďka lodí centrem Petrohradu, při níž budeme projíždět řekami Něvou, Mojkou, Fontankou a budeme obdivovat nádherné klasicistní paláce na jejich březích. Večer odjezd do Finska.

7.den: Překročení ruské hranice do Finska, přejezd do hlavního města Finska, HELSINEK. Prohlídka nás zavede na Senátní náměstí s klasicistními stavbami a dále např. k prezidentskému paláci a radnici, k nádhermému bílému dómu viditelnému zdaleka a k největšímu ortodoxnímu kostelu mimo území Ruska, k Uspenské katedrále. Zastavíme se též na nábřeží na unikátním rybím a ovocném trhu s výrobky lidové tvořivosti Laponců-Sámů. Z náměstí budeme odjíždět lodí na projížďku helsinským zálivem, zavítáme až k pevnosti Suomenlinna, která chránila v minulosti město a která je zanesena na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme také největší památku Helsinek – Skalní chrám, dále olympijský stadion, kde r. 1952 bodoval Emil Zátopek, a památník upomínající na slavného finského hudebníka Jeana Sibelia. Ve večerních hodinách přejezd do přístavu společností Viking Line v Helsinkách nebo Turku, ubytování se v kajutách na lodi a noční trajekt do Stockholmu.

8. den: V ranních hodinách snídaně na trajektu a vylodění ve Stockholmu. Průjezd Švédskem podél břehů jezera Vättern, Öresundským mostem do Dánska, okolo metropole Kodaň do Gedseru na trajekt do Rostocku.

9. den: Po vylodění v přístavu v Rostocku přejezd SRN okolo Berlína. Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz