Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Okruh Pobaltskými zeměmi

Litva, Lotyšsko, Estonsko

- Vilnius, Trakai, Kaunas, Tallin, Riga

  


od 8 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás. Nejvíce jich můžeme obdivovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.  


Č. zájezdu

Termín

Cena

*91860

01.07. - 07.07.

2020

8. 990
71110

07.08. - 13.08.

2020

8. 490

* v tomto termínu je v ceně zájezdu 4x večeře a kompletní "Cestovní pojištění 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v *** hotelu se snídaní, pojištění CK proti úpadku. 

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 10.00 hodin). Přejezd přes Polsko do Litvy.

2. den: V ranních hodinách příjezd do LITVY. Celodenní prohlídka VILNIUSU – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu. Staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Významné památky jsou průsečíkem několika kultur a náboženství, a tak navštívíme kostely katolické, pravoslavné i luteránské. Naše nejvýznamnější zastávky budou Hedininasův hrad, Katedrální náměstí, Staré město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Odjezd na nocleh.

3. den: Snídaně. Návštěva překrásného prostředí Národního parku TRAKAI, jehož dominantou je perfektně zrekonstruovaný vodní hrad Trakai na ostrově uprostřed jezera GALV, kdysi sídlo litevských velkoknížat, kteří založili dynastii Jagellonců. Je zde bohatá expozice mincí, hodinek, erbů a dalších předmětů, na nichž je znázorněna historie hradu i Litvy. Zastávka u „Kaunaského moře“ na návštěvu pozoruhodného skanzenu RUMIŠKEŠ představujícího lidovou architekturu z celé Litvy. Skanzenem vede několik okruhů v krásné přírodě. KAUNAS – bývalé hlavní město Litvy ležící na soutoku dvou největších litevských řek NERIS a NEMUNAS. Prohlídka historického jádra města. Ubytování v hotelu a nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd do oblasti města ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců, nejznámější poutní místo v celém Pobaltí. Hodně křížů připomíná památku těch, kteří byli deportováni na Sibiř. Socha Krista, stojící na ústředním místě, je darem papeže Jana Pavla II., který Horu křížů v roce 1993 osobně navštívil a posvětil odtud celou zemi. Barokní zámek RUNDALE s velmi pěknými interiéry a s francouzskými zahradami, které jej obklopují. Navrhl ho architekt B. F. Rastrelli, který proslul stavbou Ermitáže v Petrohradě. Nocleh v oblasti Tallinu.

5. den: Snídaně. TALLIN – hlavní město Estonska, ležící u Finského zálivu, které je opravdovou perlou středověké architektury. Na kopci TOOMPEA nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Prohlídka Starého města, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Tallin nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možností příjemného posezení. V Tallinu je velmi populární náš dobrý voják Švejk a je zde možno navštívit jeho restauraci. V podvečer přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.

6. den: Snídaně. RIGA – celodenní prohlídka největšího města Pobaltí a zároveň hlavního města Lotyšska. Bylo založeno při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu již v roce 1201 a díky své výhodné poloze se stalo brzy významnou obchodní a dopravní křižovatkou. Napoleon je dokonce nazýval „předměstím Londýna“. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. století po dnešek. Několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní architektury. Na závěr prohlídky projížďka lodí po řece Daugavě. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd.

7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz