CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Okruh Pobaltskými zeměmi

Litva, Lotyšsko, Estonsko

- Vilnius, Trakai, Kaunas, Tallin, Riga

  


od 8 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás. Nejvíce jich můžeme obdivovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.  


Č. zájezdu

Termín

Cena

91862

30.06. - 06.07.

2022

8. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 10.00 hodin). Přejezd přes Polsko do Litvy.

2. den: V ranních hodinách příjezd do LITVY. Celodenní prohlídka VILNIUSU – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu. Staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Významné památky jsou průsečíkem několika kultur a náboženství, a tak navštívíme kostely katolické, pravoslavné i luteránské. Naše nejvýznamnější zastávky budou Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večeře a nocleh v hotelu.

3. den: Snídaně. Návštěva města TRAKAI, jehož dominantou je jedna z nejdůležitějších litevských památek, perfektně zrekonstruovaný vodní hrad Trakai na ostrově uprostřed jezera GALVE. Bývalé sídlo litevských velkoknížat, kteří založili dynastii Jagellonců, nabízí bohatou expozici mincí, hodinek, erbů a dalších předmětů, na nichž je znázorněna historie hradu i Litvy. Možnost navštívit muzeum židovských obyvatel Trakaie, Karaimů, jediné muzeum svého druhu na světě, a ochutnat jejich speciality. Zastávka u „Kaunaského moře“ na návštěvu pozoruhodného skanzenu RUMŠIŠKÉS představujícího lidovou architekturu z celé Litvy. Skanzenem vede několik okruhů v krásné přírodě. KAUNAS – bývalé hlavní město Litvy ležící na soutoku dvou největších litevských řek NERIS a NĚMEN. Prohlídka historického jádra města se zbytky hradu, krásnými gotickými domy a katedrálou sv. Petra a Pavla. Ubytování v hotelu, večeře  a nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd do oblasti města ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS – Horu Křížů, nejznámější poutní místo v celém Pobaltí, kde několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Hodně křížů připomíná památku těch, kteří byli deportováni na Sibiř. Socha Krista, stojící na ústředním místě je darem papeže Jana Pavla II. Ten Horu Křížů v roce 1993 osobně navštívil a posvětil odtud celou zemi. Návštěva lotyšského zámku RUNDALE, který je barokním skvostem s velmi pěknými interiéry a s francouzskými zahradami. Komplex navrhl hlavní architekt ruské carevny Alžběty Petrovny, Bartolomeo Rastrelli, který proslul m.j. stavbou Ermitáže v Petrohradě. Večeře a nocleh v oblasti Tallinnu.

5. den: Snídaně. TALLINN – hlavní město Estonska, ležící u Finského zálivu, které je opravdovou perlou středověké architektury. Na kopci TOOMPEA nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Prohlídka starého města s krásnými hanzovními, cechovními a kupeckými domy. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možností příjemného posezení. Přejezd do Lotyšska, večeře a nocleh v Rize.

6. den: Snídaně. RIGA – celodenní prohlídka největšího města Pobaltí a zároveň hlavního města Lotyšska. Bylo založeno při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu již v roce 1201 a díky své výhodné poloze se stalo brzy významnou obchodní a dopravní křižovatkou. Napoleon jej dokonce nazýval „předměstím Londýna“. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. století po dnešek. Několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní architektury. Na závěr prohlídky projížďka lodí po řece Daugavě. V odpoledních hodinách odjezd. Noční přejezd přes Polsko.

7. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz