CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
NORSKO - za krásami severské přírody

Zlatá cesta severu

Trolí cesta, Orlí cesta,ledovec Briksdal, hora Dalsnibba, Lillehammer, Oslo

 


od 9 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Skandinávie je země jako stvořená pro milovníky přírody. V panenské krajině pod severním polárním kruhem poznáte skutečný ráj na zemi. Horské hřebeny, náhorní plošiny, hluboké zdravé lesy, zelená údolí, louky, jezera s průzračnou vodou, fjordy – hluboko do vnitrozemí sahající vodní plochy, to je příroda severu. Poznáte severské noci, při troše štěstí i polární záři. Navštívíte národní parky Norska, kde podniknete nenáročnou turistiku v kouzelné přírodě. Dále během zájezdu poplujete nejen přes moře, ale i přes známý Norddalsfjord s romantickou okolní krajinou. Navštívíte lyžařská střediska, malebná městečka, vesničky s dřevěnou lidovou architekturou. Budete moci dle Vašeho zájmu navštívit muzea, která se ve Skandinávii nedají nenavštívit. Seznámíte se s vysokou životní úrovní severu, poznáte zemi tolerantních lidí, na první pohled chladných, jimž ale nechybí upřímnost a srdečnost. 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91442

01.08. - 07.08.

2022

9. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování ve „skandinávských chatkách“ s možností vaření, 2x zámořský trajekt, 1x trajekt přes fjord, poplatek za vysokohorskou cestu, mýtné za Öresundský most, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 20.00 hodin) – Ústí nad Labem. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes SRN okolo Berlína do Rostocku nebo Puttgardenu na krátký trajekt do dánského Gedseru nebo Rodby. 

2. den: Po připlutí do Dánska přejezd do hlavního města Kodaně, odtud přejezd přes Öresundskou úžinu do švédského Malmö přes Öresundský most, který je naprostým technickým unikátem. Jedná se o nejdelší mostní stavbu světa spojující dva státy, přičemž délka samotného mostu je 8 km, délka podmořského tunelu 3,5 km. Cesta malebným jižním pobřežím Švédska okolo Göteborgu do Norska. Ubytování a nocleh. 

3. den: Přejezd okolo Osla, podél největšího norského jezera Mjösa do Lillehammeru – proslulého lyžařského centra a dějiště ZOH 1994. Jedna z nejúspěšnějších olympiád v historii vtiskla městu novou tvář. Výjezd ke skokanským můstkům s jedinečnou vyhlídkou. Prohlídka nejhezčího norského muzea v přírodě MAIHAUGEN, při které se neubráníte pocitu, že jste se ocitli ve světě pohádek. Procházka příjemnou pěší zónou města. Přejezd známým údolím GUDBRANDSDALEN s peřejnatou řekou Logen na ubytování v oblasti Vinstry. 

4. den: Fascinující trasa ZLATÁ CESTA SEVERU – turisticky nejvyhledávanější oblast Norska s fantastickou krajinou hor, jezer, fjordů a vodopádů. Výjezd autokarem na horu DALSNIBBA (1476 m) s fascinujícími výhledy na okolní pohoří. GEJRANGERSKÝ FJORD – možnost jízdy lodí po údajně nejkrásnějším fjordu v Norsku s výhledy na známé vodopády Sedm sester, Ženich a Nevěstin závoj. Pokračování serpentinovou ORLÍ CESTOU do EIDSDALU a lodí přes NORDDALSFJORD do Linge. Zastávka na vyhlídce nad TROLÍ CESTOU u mohutného vodopádu STIGFOSS. TROLÍ CESTA, vystavěná ve strmé stěně a překonávající výšku 900 metrů, je nejznámější norskou serpentinovou silnicí a nejfotografovanějším místem v Norsku. Sjezd Trolí cestou do divokého údolí Romsdalen. TROLÍ STĚNA – zastávka u nejvyšší skalní kolmé stěny Evropy. SLETTEFOSS – zastávka u peřejí řeky Raumy. Návrat na ubytování údolím Romsdalen a Gudbrandsdalen.

5. den: Celodenní výlet k největšímu evropskému ledovci JOSTEDALSBREEN. Přejezd divoce drsnou krajinou Strynského pohoří do městečka STRYN, známého centra turistiky. Cesta podél jezer, fjordů a strmých skal k ledovci BRIKSDALSBREEN, nejpůvabnějšímu splazu ledovce Jostedalsbreen. Nenáročná vycházka horským údolím s mnoha vodopády k mohutnému ledovcovému splazu. Návrat na ubytování. 

6. den: Přejezd do hlavního města Norska OSLA. Návštěva poloostrova BYGDOY s možností prohlídky legendárního muzea Fram s lodí, kterou pluli při svých objevitelských cestách F. Nansen a R. Amundsen. (případně možnost prohlídky muzea Kontiki). Přejezd do Frognerova parku s Vigelandovými sochami, mezi nimiž vyniká obrovský monolit. Pěší prohlídka zahrnující hlavní pozoruhodnosti města: přístav s pěší zónou, radnici – symbol města, parlament, divadlo, královský zámek, pevnost Akershus, budovu nové opery. Po celodenní prohlídce města odjezd směr Švédsko

7. den: Přejezd ze Švédska přes Öresundský most do Dánska. Krátkým trajektem z Gedseru nebo Rodby do Německa. Tranzit SRN okolo Berlína a příjezd do ČR v podvečerních hodinách. 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz