Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
SKOTSKO

Hadrianův val, Edinburgh, Loch Ness, Ben Nevis, Stirling


od 10 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Během putování Skotskem budete mít možnost poznat zemi a její nejznámější symboly – sukně z vlněné kostkované látky zvané tartan, hudební nástroj dudy a skotské vrchoviny „Higlands“. A nezapomeňme na živou vodu na šest písmen whisky, s jejíž výrobní procedurou se seznámítev pravé palírně. Mimo to se seznámíte s univerzitním městem Cambridge, perlou severní Anglie Yorkem a téměř celý den strávíte i v samotném srdci Velké Británie – Londýně. Čekají Vás nezapomenutelné zážitky a možná i příšera Nessie v jezeře Loch Ness, kdo ví?


Č. zájezdu

Termín

Cena

91599

03.08. - 10.08.

2019

10. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování (1x v hotelu Premiere Classe ve Francii, 2x v hotelu Ibis Budget v Anglii a 3x v hotelu Ibis Budget ve Skotsku), 3x snídani v hotelu ve Skotsku, trajekt přes kanál La Manche a zpět (př. Eurotunel), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování (1x
v hotelu Premiere Classe ve Francii, 2x v hotelu Ibis Budget v Anglii a 3x v hotelu Ibis
Budget ve Skotsku), 3x snídani v hotelu ve Skotsku, trajekt přes kanál La Manche a zpět
(př. Eurotunel), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň (možnost přistoupit na trase po dohodě s CK) a dále přes SRN a Belgii do Francie na nocleh.

2. den: Ranní přejezd kanálu La Manche na ostrovy. Prohlídka historické CAMBRIDGE – jednoho z nejprestižnějších univerzitních měst s Královskou kolejí a kaplí, nejkrásnější pozdně gotickou stavbou Anglie, a desítkami dalších středověkých kolejí a kostelíků. PETERBOROUGH – prohlídka exteriéru katedrály – dílo vrcholné anglické gotiky. Ve večerních hodinách ubytování a nocleh.

3. den: V ranních hodinách odjezd do Skotska. Zastávka u zbytků HADRIANOVA VALU postaveného Římany ve 2. století. Zastávka na anglicko-skotském pomezí s panoramatickou vyhlídkou na okolní krajinu. JEDBURG – staré římské město – vstupní brána do Skotska, s architektonicky působivou zříceninou opatství JEDBURG ABBEY. EDINBURGH – prohlídka jednoho z nejkrásněji položených měst světa. Prohlídka hradu s expozicí korunovačních klenotů skotských králů, procházka ulicí zvanou „Královská míle“, která je lemována středověkými domy. Návštěva katedrály St. Giles. Reprezentativní třída Princess Street s památníkem národního buditele Waltera Scotta. Přejezd na ubytování do oblasti Stirlingu ve Skotsku (3 noclehy na jednom místě).

4. den: Po snídani celodenní výlet do skotské vysočiny k jezeru LOCH NESS. Nejprve se zastavíme na místě skotských bojů u CULLODEN MOOR – památník bitvy z roku 1746 o znovuzískání trůnu rodem Stuartovců (Bonnie Prince Charlie). INVERNESS – návštěva muzea manufaktury na výrobu tradičního skotského sukna. DRUMNADROCHIT – zastávka v turistické vesničce, známé expozicí lochnesky. URQUHART CASTLE – zřícenina strategicky významného hradu na břehu jezera s vyhlídkou. FORT AUGUSTUS – zastávka u soustavy zdymadel Kaledonského kanálu. Možnost vyhlídkové projíždky lodí po jezeře Loch Ness, při které se zkoumá dno jezera a hledá Lochneská příšera. Cesta údolím Great Glen kolem jezer Loch Oichy a Loch Lochy. Commando Memorial s vyhlídkou na BEN NEVIS – nejvyšší vrchol Británie. Návrat do hotelu údolím Glen Coune kolem krajiny národního parku The TROSSACHS – kraj majestátních hor a krištálových jezer. Návrat na nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do PITLOCHRY na exkurzi do tradiční palírny whisky, spojenou s ochutnávkou a možností nákupu. BLAIR CASTLE – sídlo vévodů z Atholu, kteří jako jediní vlastní soukromou armádu. DUNKELD – prohlídka katedrály, jejíž počátky sahají do 6. století. SCONE PALACE – rodinné sídlo hraběte z Mansfieldu s bohatými uměleckými sbírkami, místo korunovací skotských králů s krásným parkem. Návrat do hotelu cestou přes záliv řeky Fort a most FORTHBRIDGE, ze kterého je úžasný pohled na zátoku a železniční most majestátní Forth Gridge, který oslavil v roce 1990 sté narozeniny – čeká na zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návrat na nocleh.

6. den: Po snídani královský STIRLING se sídlem Stuartovců. Prohlídka hradu, který byl klíčovým hradem v historii skotského království. Návštěva památníku skotského národního hrdiny W. Wallace s nádhernou vyhlídkou. Zastávka u FALKIRK WHEEL – mohutného zdymadla (otočný výtah pro lodě), sloužícího na překonávání výškových rozdílů 24 m kanálu spojujícího města Glasgow a Edinburgh s Atlantským oceánem. Jedná se o velice dobře architektonicky ztvárněný technický šperk, který se stal lákadlem pro turisty. Zastávka v GRETNA GREEN. Návštěva kovárny proslulé pořádáním tradičních skotských svateb známých například z francouzsko-britského filmu „Poslední prázdniny“. V odpoledních hodinách odjezd do Anglie do oblasti Birminghamu na nocleh.

7. den: Přejezd do hlavního města Velké Británie: LONDÝN – WESTMINSTER – procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – Parlament, Westminsterské opatství, Whitehall, Downing Street – s domem č. 10, jenž je sídlem ministerského předsedy. Buckinghamský palác – sídlo královny – možnost zhlédnout střídání stráží, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Soho a čínská čtvrť. Pro náročné, volno k návštěvě muzeí – Národní galerie, Britské muzeum nebo Covent Garden, případně vlastní program. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt.

8. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz