CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
NEAPOLSKÝ ZÁLIV - perly KAMPÁNIE

Tato naše cesta povede za poznáním velkolepého dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace. Neapolský záliv a jeho ostrovy můžete navštívit nesčetněkrát a jeho krása a divy vám přesto vyrazí dech. Navštívíte též velmi atraktivních místa kraje Kampánie. Tento region okouzlí každého fascinujícími přírodními scenériemi, nádherně členitým pobřežím, průzračným mořem a v neposlední řadě cennými historickými památkami.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91551

27.10. - 31.10.

2021

6. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v poledních hodinách po trase Praha (cca 12.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Dále přes SRN a Rakousko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd do SALERNA, které je druhým největším městem Kampánie – sídlo provincie, procházka po palmové promenádě a návštěva katedrály sv. Matouše, v níž jsou uloženy ostatky evangelisty Matouše. Výlet lodí podél „Božského“ pobřeží s kolmými útesy a terasovitými vinicemi, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Prohlídka malebného městečka AMALFI, které bylo před tisíci lety mocnou námořní republikou a jehož znak je dodnes na vlajkách italských lodí. Prohlídka normanské katedrály sv. Ondřeje, která ukrývá relikvie jednoho z apoštolů, návštěva tradiční výrobny papíru. Možnost procházky ke „Dračímu kaňonu“ ve vesnici Atrani – výlet bárkou do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo koupání na městské pláži. Přejezd na večeři a nocleh.

3. den: Snídaně. Prohlídka antického města POMPEJE, jež bylo v roce 79 n. l. zničeno výbuchem Vesuvu. V době erupce se město rozprostíralo na 66 hektarech. Celkem byly odkryty tři pětiny města, na 900 domů, které představují nejlepší ukázku každodenního života v době před 2 000 lety. V sondě do starověku budeme pokračovat v ulicích HERCULANEA, které bylo zničeno přes 20 m vysokým lávovým proudem a díky tomu ještě lépe zakonzervováno než Pompeje. Prohlídka domů se zachovalými freskami, mozaikami i dřevěnými trámy, návštěva mužských iženských lázní. Průchod tunelem pod lávovou stěnou. Výhledy namajestátní a stále nebezpečný Vesuv. V odpoledních hodinách přejezd do hlavního města Kampánie – NEAPOLE. Procházka čtvrtí Santa Lucia mezi vodním hradem Castel del Ovo a královskou pevností Castel Nuovo, San Carlo – nejstarší nepřetržitě fungující opera na světě, možnost návštěvy komnat neapolských panovníků, atmosféra hlavního neapolského náměstí – Piazza del Plebiscito, kostel sv. Františka z Paoly. V podvečer návrat do hotelu na večeři a nocleh.

4. den: Snídaně. Ráno zastávka u vulkanického jezera AVERNO, které bylo ve starověku považováno za vchod do podsvětí. Přejezd do přístavního města POZZUOLI, rodišti Sophie Lorenové. Zastávka u antického Serapea. Celodenní výlet lodí na termální ostrov ISCHIA. Plavba kolem nejmladší hory v Evropě – MONTE NUOVO a největšího přístavu antického Říma v MISENU. Připlutí do přístavu ve vulkanickém kráteru ISCHIA PORTO. Pro zájemce okruh místním autobusem po ostrově se zastávkami na zajímavých místech, jako jsou městečka FONTANA, SANT ANGELO nebo CASAMICCIOLI. Zastávka u vulkanického mořského hřibu v LACCO AMENU a možnost koupání v letovisku.

5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz