CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Perly TOSKÁNSKA

Pisa, Siena, Florencie, San Gimignano


od 6 190 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Toskánsko – oblast, která má zajisté mnoho k nabídnutí i nejnáročnějším turistům. V průběhu zájezdu navštívíme i méně známá místa, jako okouzlující Luccu, obehnanou hradbami s jedinečným historickým centrem, nebo překrásné městečko San Gimignano se stovkou rodových věží a řadou kouzelných středověkých uliček a zákoutí.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91731

27.10. - 31.10.

2021

6. 190
91722

27.04. - 01.05.

2022

6. 490
91732

26.10. - 30.10.

2022

6. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2 x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 20.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.)

2. den: Přejezd přes Německo a Rakousko do Itálie. Příjezd do Toskánska. Prohlídka města PISA. Program našeho zájezdu začíná symbolicky u jedné z nejslavnějších památek světa. Když překonáme středověké hradby a ocitneme se na náměstí Zázraků, budeme se cítit jako v magickém světě. Oslní nás bílá mramorová architektura, oživená rytmickou mánií sloupků, které zdobí šikmou věž, katedrálu nebo největší baptisterium na světě. Památky zhmotňují ambice a bohatství středověké námořní republiky, jejíž válečné i obchodní lodě se plavily po celém Středomoří. Až si zapózujeme před fotogenickými památkami, zamíříme za atmosférou toskánského města do uliček staré Pisy. Budeme stopovat místního rodáka Galilea Galileie a obdivovat další středověké kostely a věže, renesanční náměstí Rytířů nebo výstavné nábřeží řeky Arno s kostelem v podobě zdobené gotické pokladničky. Krátký přejezd do známého lázeňského města MONTECATINI TERME, ubytování v hotelu, večeře a nocleh. Večerní možnost individuální procházky po městě s možností posezení u kávy v některém z barů.

3. den: Snídaně. SAN GIMIGNANO – jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, které je pro jedinečnost své architektury zváno „Manhattanem středověku“. Hradby a historické rodové věže z 8. století dokreslují malebný obraz středověkého města, které proslulo také svými vinicemi, na nichž dozrávají hrozny jednoho z nejvyhlášenějších italských vín. SIENA – „perla Itálie“ – svou noblesu dokazuje už tím, jak vítá své návštěvníky, do dálek vystavuje očím všech přicházejících na odiv svou siluetu členěnou bezpočtem věží a kopulí kostelů a paláců, mezi nimiž se na koncích malebných křivolakých uliček rozprostírají snad ta nejkrásnější náměstí a náměstíčka světa. To vše společně vytváří působivý architektonický komplex, v jehož středu si budete připadat jako v pohádce z dávných časů. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd do FLORENCIE – hlavního města Toskánska, města, které vyvstalo na počátku 14. století jako finanční, kulturní a vzdělanostní centrum Apeninského poloostrova a tuto svou úlohu si bezesporu do značné míry podrželo dodnes. Pokladnice umění, kolébka renesance, otčina humanismu – i tak můžeme Florencii pojmenovat a jako k takové k ní musí přistupovat každý, kdo ji chce poznat. Je povznášející procházet se mezi nejkrásnějšími skvosty italské renesance, vzpomínat na mistry tohoto uměleckého slohu, kráčet po cestách, kterými kráčeli oni sami, obdivovat se Brunelleschiho umění vepsaného do tváře místního dómu, Giottově všestrannosti při pohledu na přilehlou zvonici, Ghibertiho fantazii před rajskými dveřmi baptistéria, Michelangelově dovednosti a důvtipu před sochou Davida, obdivovat se mnohým dalším, jejichž díla zdobí bezpočet místních paláců, galerií a kostelů a jejichž génius tvoří neopakovatelný genius loci – tedy to, co Florencii dělá Florencií. Večer odjezd z města.

5. den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz