Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Perly TOSKÁNSKA

Pisa, Siena, Florencie, San Gimignano


od 7 390 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Toskánsko – oblast, která má zajisté mnoho k nabídnutí i nejnáročnějším turistům. V průběhu zájezdu navštívíme i méně známá místa, jako okouzlující Luccu, obehnanou hradbami s jedinečným historickým centrem, nebo překrásné městečko San Gimignano se stovkou rodových věží a řadou kouzelných středověkých uliček a zákoutí.


Č. zájezdu

Termín

Cena

91729

17.04. - 22.04.

2019

7. 390
91739

25.10. - 30.10.

2019

7. 390

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 23,30 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.)

2.den: Cesta přejezd přes Německo a Rakousko do Itálie. Příjezd do Toskánska do známého lázeňského města MONTECATINI TERME, ubytování v hotelu, možnost odpočinku, procházky lázeňskou částí města, případně výjezd lanovkou do starého Montecatini, večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Prohlídka romantického města LUCCA, které dnes přes svůj středověký ráz pulzuje životem. V úzkých a křivolakých uličkách Vás překvapí nejen množstvím nádherných památek, jimž vévodí zejména románská katedrála, ale i vůně místních specialit z dílen mistrů pekařů – vůně sladká po rozinkách, omamná po mandlích, trpká po anýzu – vůně lákavá jako Lucca sama. Prohlídka města PISA, jež rozhodně patří k největším klenotům nejen Toskánska, ale celého světa. Návštěvníkům nabízí vedle svých nejznámějších architektonických památek (katedrála se šikmou věží) také bezpočet muzeí a galerií plných uměleckých skvostů. Probloumat starým městem, seznámit se s koloritem místních uliček, náměstíček a kavárniček a alespoň na chvilku vklouznout do života tohoto nádherného města patří jistě k neopakovatelným zážitkům letní dovolené. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

4. den: Snídaně. SAN GIMIGNANO – jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, které je pro jedinečnost své architektury zváno „Manhattanem středověku“. Hradby a historické rodové věže z 8. století dokreslují malebný obraz středověkého města, které proslulo také svými vinicemi, na nichž dozrávají hrozny jednoho z nejvyhlášenějších italských vín. SIENA – „perla Itálie“ – svou noblesu dokazuje už tím, jak vítá své návštěvníky, do dálek vystavuje očím všech přicházejících na odiv svou siluetu členěnou bezpočtem věží a kopulí kostelů a paláců, mezi nimiž se na koncích malebných křivolakých uliček rozprostírají snad ta nejkrásnější náměstí a náměstíčka světa. To vše společně vytváří působivý architektonický komplex, v jehož středu si budete připadat jako v pohádce z dávných časů. Návrat do hotelu na večeři a nocleh. 

5. den: Snídaně. Přejezd do FLORENCIE – hlavního města Toskánska, města, které vyvstalo na počátku 14. století jako finanční, kulturní a vzdělanostní centrum Apeninského poloostrova a tuto svou úlohu si bezesporu do značné míry podrželo dodnes. Pokladnice umění, kolébka renesance, otčina humanismu – i tak můžeme Florencii pojmenovat a jako k takové k ní musí přistupovat každý, kdo ji chce poznat. Je povznášející procházet se mezi nejkrásnějšími skvosty italské renesance, vzpomínat na mistry tohoto uměleckého slohu, kráčet po cestách, kterými kráčeli oni sami, obdivovat se Brunelleschiho umění vepsaného do tváře místního dómu, Giottově všestrannosti při pohledu na přilehlou zvonici, Ghibertiho fantazii před rajskými dveřmi baptistéria, Michelangelově dovednosti a důvtipu před sochou Davida, obdivovat se mnohým dalším, jejichž díla zdobí bezpočet místních paláců, galerií a kostelů a jejichž génius tvoří neopakovatelný genius loci – tedy to, co Florencii dělá Florencií. Večer odjezd z města. 

6. den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz