CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
ŘÍM - věčné město

Řím, Vatikán, Tivoli


od 6 190 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

„Všechny cesty vedou do Říma“, tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Ta naše tam povede za poznáním velkolepého dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (Říma antického), z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa, i z období, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Řím můžete navštívit nesčetněkrát a jeho krása a divy Vám přesto vyrazí dech.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91711

27.10. - 31.10.

2021

6. 190

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x bytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Návštěvu do Vatikánských muzeí je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 14.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes Rakousko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd do Říma. Celodenní pěší prohlídka VATIKÁNU – nejmenšího státu světa, sídla papeže a nejdůležitějších církevních orgánů. Na omezené ploše se nachází úžasný komplex pamětihodností, které nemají ve světě obdoby – největší kostel světa, velkolepá vatikánská muzea se světoznámou Sixtinskou kaplí a uměleckými skvosty. Ta nádhera se musí zažít – žasnout nad monumentalitou svatopetrské baziliky nebo z její kupole shlížet na město pod sebou, ocitnout se pod Michelangelovým stropem Sixtinské kaple, obdivovat poklady a sbírky muzeí, projít se po Náměstí sv. Petra nebo kolem Andělského hradu. Večer přejezd na večeři a ubytování do hotelu v blízkosti Říma.

3. den: Po snídani přejezd do TIVOLI, proslulého letoviska urozených Římanů nedaleko hlavního města. VILLA ADRIANA, letní sídlo císaře Hadriána, které je největším římským antickým palácem s pozůstatky lázní, divadla, knihovny a rozsáhlých zahrad a které bylo zapsáno na seznam UNESCO. VILLA D’ESTE – rodinný palác s nádhernými zahradami s rozsáhlým komplexem vodotrysků a umělých jeskyní. Odpoledne přejezd do Říma. Věnovat se budeme antické tváři města, kterou připomínají památky, jejichž monumentalita děsí a fascinuje zároveň. Kolosseum, od nepaměti symbol Říma, Forum Romanum, Fori Imperiali, císařská fóra. Návrat na večeři a nocleh.

4. den: Po snídani přejezd na pokračování prohlídky ŘÍMA, která bude věnována prohlídce nejznámějších  nejhezčích míst města. Monte Capitolino se slavným renesančním náměstím, Pantheon – nejzachovalejší římská antická stavba, slavná barokní náměstí Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek a Piazza di Spagna se Španělskými schody, nejkrásnější římská fontána Di Trevi, která nám připomene „la dolce vita“ – to je jen zlomek z toho, co na nás v Římě čeká. Poznáte nezapomenutelný kolorit a atmosféru města, které nepřestává oslňovat a inspirovat. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz