CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Romantická KORSIKA – kráska Středomoří

Bonifacio - Propriano - Callanche - Porto - Bastia

 


od 14 590 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

 

Č. zájezdu

Termín

Cena

71082

09.09. - 18.09.

2022

14. 590

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, trajekt na Korsiku a zpět, 7x ubytování v chatkách ve dvoulůžkových pokojích (každá chatka má 2 ložničky, sociální zařízení a kuchyňku), 7x snídani, 6x večeři - jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v poledních hodinách po trase Praha (cca 13.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit po trase po dohodě s CK.) Přejezd přes SRN a Rakousko do Itálie. Nočním trajektem z italského přístavu Livorno na Korsiku. 

2. den: Trajektem do BASTIE. Krátká návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Propriano se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice. 

3. den: Dopoledne odpočinek u moře, koupání, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka Propriano.

4. den: Celodenní výlet do nádherného korsického města BONIFACIO, které leží v nejjižnější části Korsiky, na úzkém poloostrově z jasně bílého vápence. Kdysi prý žili ve městě kanibalští Lestrygoňané a Homér ho označuje za „skvělý přístav, uzavřený ze všech stran nepřerušeným prstenem strmých útesů se dvěma příkrými mysy rozkládajícími se proti sobě u ústí, jež vytváří pouze úzký kanál“. které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka města a možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy. Při cestě tam se ještě zastavíme v nejkorsičtějším městě Sartene.

5. den: Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště Ajaccia. Odpoledne přesun k mysu La Parata, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“.

6.den: Odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží Bavella, pohoří, které patří k nejkrásnějším z ostrova. Větrem ohnuté borovice, žulové zubaté štíty a skalní stěny tvoří překrásné prostředí pro túry za korsickými panoramaty. Zdejším skalním věžím se pro jejich specifický tvar přezdívá „jehly“ a patří k nejznámějším atrakcím ostrova. Okolní lesy přinášejí stín a vlahý vzduch a pěší turista se tu cítí jako v ráji. Vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe.

7. den: Celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka Porto v krásné chráněné zátoce. Cestou vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů Calanche (UNESCO). Čekají nás tu ostré oranžové a růžové skály a útesy spadající do moře, tyto skalnaté útvary z porfyru vytvořené erozí popsal Maupassant jako „hrůzný zvěřinec zkamenělý vůlí extravagantního boha“ a tradičně jsou spojovány s nejrůznějšími zvířecími i lidskými postavami. Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do soutěsky Spelunca.

8. den: Odpočinek u moře, koupání. Dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého naleziště Filitosa s mnoha menhiry.

9. den: Ráno odjezd napříč ostrovem do Bastie, prohlídka města. Nalodění na trajekt a cesta do Livorna. Po vylodění pokračování cesty přes Itálii směrem k domovu.

10. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK Mayer a Crocus IČO: 256 22 706

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz